Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 12, 2021 in Rozrywka |

Ile może być wart najdroższy znaczek pocztowy z Polski?

Dla większości z nas poszukiwanie znaczków pocztowych nie jest ekscytującym zajęciem. Wydaje się nam to nudne i w pewien sposób staromodne. Kto bowiem dziś korzysta z poczty i znaczków pocztowych?
Jednak nie warto nie doceniać znaczków. Jak się okazuje znaczki są jak dobre wino – im starsze tym lepsze, a właściwie mówiąc cenniejsze. Dotyczy się to również polskich znaczków.

Cenne polskie znaczki pocztowe

O polskich znaczkach pocztowych można powiedzieć ogólnie kilka rzeczy. Pierwsza sprawa to czas. Znaczki na ziemiach polskich zaczęły pojawiać się od 1860 roku. Były to oczywiście znaczki emitowane przez państwa zaborcze lub pod ich kuratelą w przypadku Królestwa Polskiego, czyli części zaboru rosyjskiego, mającego być namiastką państwa polskiego. Nie umniejsza to jednak faktu, że pierwsze znaczki z symbolami polskimi z tego okresu są niezwykle cenne.
Pierwsze prawdziwe polskie – wydane przez niepodległy i suwerenny rząd polski – znaczki pocztowe to okres 20-lecia międzywojennego.
Podczas II wojny światowej również możemy spotkać się z polskimi znaczkami pocztowymi. Które z punktu widzenia urzędowego znaczkami nie były. Chodzi bowiem o robione w domach przez partyzantów znaczki, na których często widniały nazwiska sławnych Polaków. Z punktu widzenia historii są to jednak przedmioty, które wykazują wartość filatelistyczną i to wcale nie taką małą.
Znaczki z okresu PRL to w większości masowe produkcje, które odpowiadały tamtym czasom. Podkreślony jest na nich kult pracy i socjalizmu, a ich wartość kolekcjonerska rzadko kiedy przekracza kilkaset złotych. Zdarzały się jednak mniejsze serie lub ciekawe błędy drukarskie, które obecnie mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
Współczesne znaczki są różne. Można dopatrzeć się ciekawych błędów drukarskich, czy edycji limitowanych, jednak te najcenniejsze znaczki swoje lata już mają.

Najdroższy znaczek polski

Najcenniejszym polskim znaczkiem jest tak zwana niebieska 10-koronówka z wydania krakowskiego. Jest to ciekawy przykład przeróbki. Oryginalnie był to znaczek dopłaty pocztowej o nominalne 10 koron będący w obiegu za czasów C.K. Austrii, który został zmieniony na pełnoprawny znaczek pocztowy.
Został wydany w 1919 roku i opatrzony czarnym nadrukiem “Poczta Polska”.
Jest to bardzo rzadki znaczek, a przez to niezwykle cenny. Na aukcji w Nowym Jorku w 2009 osiągnął cenę 55 tysięcy dolarów. Według wydawnictwa Fischera jego wartość w 2014 roku skoczyła do pół miliona.